about help
Tab vào logo để cập nhật bản mới nhấtVnRKbd5.23.CAB 2M (chưa đầy đủ các ngôn ngữ)

VnRKbd5.23.CAB (đầy đủ các ngôn ngữ)

Gõ tiếng Việt kiểu telex

VnRKbd_5.11.CAB 1.6MB
Mirror 1.6 MB 23-1-09

VnRKbd_5.21 1.6MB
Mirror 1.6 MB 3-6-09

VnRKbd_5.21_inc_DiamondSkin.cab

VnRKd_5.22.CAB
Mirrow 1.3MB 3-6-09
-Xem cách sử dụng trực tuyến
-Xem cách sử dụng và cập nhật ngoại tuyến (khi không kết nối internet): Mở Help\Contents\Help for Added Programs\Vietnamese RKeyboard

Có 2 layout tiếng Việt(VN,VE:Việt Anh và 45 ngôn ngữ khác).
-Các layouts tiếng Việt là VN,VE :
VN=Vietnamese (VN) Dùng cho tiếng Việt.Có 29 phím ký tự tiêu chuẩn tiếng Việt (10+10+9)
-Để dễ dàng gõ dấu nên các nguyên âm có mũ và phím dấu luôn hiển thị
-Ctrl,Fn,aU,Fx,LangSw hiển thị khi nhấn Shift

VE=Vietnamese (VE:Vie-Eng) Để gõ tiếng Anh và đôi khi gõ tiếng Việt.Có 29 phím ký tự tiêu chuẩn tiếng Việt (10+10+9)
-Các phím dấu chỉ hiển thị khi nhấn Shift (hoặc gạt lên trên khi dùng gestures).
-Các nguyên âm có mũ hiển thị khi nhấn Fn
-Gạt lên trên ở BackSpace sẽ được 123
-Luôn hiển thị Fn,Ctrl,aU,Fx,LangSw.Gạt lên trong các phím Ctrl,Fn,aU,Fx,LangSw sẽ được nhanh các dấu sắc,huyền,hỏi,ngã,nặng
Chú ý (layout VN có nút Ctrl)
-Gạt lên trên (hoặc nhấn và giữ Shift vài giây) sẽ được Caps
-Ctrl+A=Select All
-Ctrl+X=Cut
-Ctrl+C=Copy
-Ctrl+V=Paste
-Ctrl+I=Tab
-Ctrl+H=Back
-Ctrl+Z=Undo
Các giao diện tiếng Việt:

Tất cả đều hỗ trợ Landscape (rộng hết màn hình khi quay ngang)

Các giao diện tiếng Việt(tab vào hình để download):
Giao diện iPhone 29 phím ký tự (cao 150 pixels):

VE (Anh Việt và Telex)


Việt gõ dấu trực tiếpGiao diện iPhone 29 phím ký tự (cao 130 pixels):

VN layout


VE layout
Các skin kiểu iPhone 29 phím ký tự đã hỗ trợ thêm 9 layout mà nguyên bản không hỗ trợ:
Russian(RU),Ukrainian(UA),Vietnamese(VN),Vietnamese(VE: Vie-Eng), Arabic(AR),Bulgarian (Phonetic-BG),Serbian (Cyrillic-CS),Hebrew(IL),Tatar(TA),Resco iPhone Skin.cab 562.2 KB 2008-11-30

Các giao diện khác>>

Các skin nguyên bản
Xem cách,trợ giúp và cập nhật
Cách tạo skin cho Resco KeyboardLabels:

hanoiwap © 08/2007.